Motie Teunissen over het steunen van het voorstel voor een imple­men­ta­tie­termijn van twaalf maanden


10 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet pleit voor een verdubbeling van de implementatietermijn van 12 maanden die in de Europese ontbossingsverordening is opgenomen;

constaterende dat dit zou leiden tot verdere vertraging van de evaluatie die twee jaar na inwerkingtreding plaatsvindt, waarbij cruciale elementen aan de verordening zullen worden toegevoegd;

overwegende dat om verdere natuurverwoesting te voorkomen een zo snel mogelijke implementatie van belang is;

verzoekt de regering het voorstel van de Europese Commissie voor een implementatietermijn van 12 maanden te steunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, DENK, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het stoppen van de import van vruchtbaarheidsmiddelen met paardenbloed

Lees verder

Motie over de Kamer effectief grip laten krijgen op voorstellen die snel doorgevoerd worden in Brussel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer