Motie over het opnemen van andere ecosys­temen in het EU-wets­voorstel voor ontbos­sings­vrije producten


8 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op korte termijn in Europees verband wordt gesproken over het EU-wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten;

overwegende dat de EU-ontbossingsverordening vooralsnog niet voorziet in het beschermen van ecosystemen anders dan bosgebied, zoals savanne;

overwegende dat daarmee een impuls wordt gegeven om de productie te verplaatsen naar andere gebieden en daarmee andere ecosystemen onder druk komen te staan;

overwegende dat de cerrado, een van de grootste savannegebieden ter wereld waar nu al veel sojaproductie plaatsvindt, bedreigd wordt;

verzoekt de regering om in Europees verband eenduidig te blijven pleiten voor het zo snel mogelijk opnemen van andere ecosystemen in het EU-wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boswijk

Teunissen

Tjeerd de Groot

Bromet

Grinwis

Bisschop

Thijssen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, Volt, Van Haga

Tegen

JA21, FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Teunissen over afgeleide producten van soja en palmolie opnemen in de ontbossingsverordening

Lees verder

Motie Wassenberg over het stoppen van de import van vruchtbaarheidsmiddelen met paardenbloed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer