Motie Wassenberg over het overnemen van de aanbe­ve­lingen uit het rapport Welzijn van vissen


1 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) in maart 2018 de overheid heeft opgeroepen meer aandacht te hebben voor en rekening te houden met het welzijn van vissen,

constaterende dat de RDA stelt dat er brede overeenstemming is over het feit dat vissen wezens zijn met gevoel, en dat dit voor de samenleving een zorgplicht met zich mee brengt,

verzoekt de regering de aanbevelingen uit het rapport ‘Welzijn van vissen’ door de Raad voor Dieraangelegenheden zo snel mogelijk integraal over te nemen en om te zetten in beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Graus over afbouwen van het gebruik van proefdieren ten behoeve van de veehouderij

Lees verder

Motie Wassenberg over het bedwelmen van vissen voor de slacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer