Motie Wassenberg/Graus over afbouwen van het gebruik van proef­dieren ten behoeve van de veehou­derij


1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) eind vorig jaar het kabinet heeft gevraagd om per onderzoeksgebied een streefbeeld op te stellen hoe het proefdiergebruik afgebouwd kan worden,

constaterende dat dit streefbeeld ontbreekt in de recente zienswijze van de Raad voor Dieraangelegenheden “Dierproeven ten behoeve van de veehouderij”,

verzoekt de regering te komen tot een streefbeeld hoe het gebruik van proefdieren ten behoeve van de (intensieve) veehouderij kan worden afgebouwd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Graus


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Graus over maatregelen tegen zenuwgassen niet meer testen op proefdieren

Lees verder

Motie Wassenberg over het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport Welzijn van vissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer