Motie Wassenberg over het bedwelmen van vissen voor de slacht


1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende vissen in veel gevallen nog steeds onbedwelmd worden geslacht,

constaterende dat er volgens de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) inmiddels brede overeenstemming bestaat over het feit dat vissen wezens zijn met gevoel, en dat dit voor de samenleving een zorgplicht met zich meebrengt,

constaterende dat er al veel goede, praktijkrijpe bedwelmingsmethoden bestaan en dat er momenteel aanvullend onderzoek loopt voor bedwelmingsmethoden aan boord van vaartuigen, dat in 2020 wordt afgerond,

verzoekt de regering het verplicht bedwelmen van vissen voor de slacht wettelijk verplicht te stellen per 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, DENK, GL

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, SP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport Welzijn van vissen

Lees verder

Motie Van Raan over koksopleidingen laten bijdragen aan de eiwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer