Motie Wassenberg over het openbaar maken van de posities van alle lidstaten na stem­mingen in het SCoPAFF-comité


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na stemmingen in het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) alleen de totale stemmingsuitslagen openbaar worden gemaakt, maar niet hoe individuele lidstaten hebben gestemd,

van mening dat de openbaarmaking van posities na afloop van de stemmingen het besluitvormingsproces niet ondermijnt, maar het democratisch gehalte juist vergroot,

verzoekt de regering actief bij de Europese Commissie te pleiten voor het openbaar maken van de posities van alle lidstaten na stemmingen in het SCoPAFF-comité,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FvD, D66, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, CU, VVD