Motie Wassenberg over een verbod op sulfoxaflor voor open teelten


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bewijs zich opstapelt dat de nieuwe-generatie neonicotinoïde sulfoxaflor zeer schadelijk is voor honingbijen en wilde bijen,

overwegende dat de Europese Commissie, op basis van een wetenschappelijke beoordeling door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA), voorstelt om het gebruik van sulfoxaflor voor open teelten te verbieden,

verzoekt de regering om voor het voorstel van de EC stemmen voor een verbod op sulfoxaflor voor open teelten,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over een plan van aanpak om de biologische productie en consumptie te stimuleren

Lees verder

Motie Wassenberg over het openbaar maken van de posities van alle lidstaten na stemmingen in het SCoPAFF-comité

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer