Motie Van Raan over een inven­ta­ri­serend onderzoek naar Ecocide


3 oktober 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de mens op tal van plekken grootschalige schade toebrengt aan de natuur,

Overwegende, dat er weinig tot geen juridische middelen zijn hier iets tegen te doen,

Verzoekt de regering een inventariserend onderzoek te doen naar het begrip Ecocide en de Kamer daarover op een opportuun moment te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen