Motie Wassenberg over het delen met de Kamer van de notariële akte waarin het vrucht­ge­bruik van Kroon­domein Het Loo is vast­gelegd


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de notariële akte waarin het vruchtgebruik van Kroondomein Het Loo is vastgelegd met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen