Motie Wassenberg/Graus over een kosten­dek­kende bijdrage aan wildop­vang­centra en dieren­am­bu­lances voor gemaakte kosten in verband met de vogel­griep


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging

constaterende dat wildopvangcentra en dierenambulances opdraaien voor 50% van de gemaakte kosten voor het opruimen van met vogelgriep besmette kadavers en het verzorgen van dieren met vogelgriep,

constaterende dat vogelgriep niet incidenteel, maar jaarrond aanwezig is,

verzoekt de regering te komen met een plan voor een kostendekkende bijdrage aan wildopvangcentra en dierenambulances voor gemaakte kosten in verband met de vogelgriep,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, CDA, D66, CU, VVD