Motie Beckerman/Wassenberg over strenge controle en hand­having op reptie­len­beurzen


2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er jaarlijks tientallen reptielenbeurzen worden georganiseerd;

constaterende dat op de beurzen nauwelijks controle plaatsvindt door de NVWA of een andere instantie;

overwegende dat reptielenbeurzen broeihaarden kunnen vormen van diereninfectieziekten, dierenleed en illegale handel;

verzoekt de regering om te zorgen voor strenge controle en handhaving op reptielenbeurzen, en de handel, het dierenwelzijn en de mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD

Lees onze andere moties

Motie Graus/Wassenberg over een levenslang verbod op het houden van dieren voor recidiverende dierenbeulen

Lees verder

Motie Wassenberg over het delen met de Kamer van de notariële akte waarin het vruchtgebruik van Kroondomein Het Loo is vastgelegd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer