Motie Van Raan over koks­op­lei­dingen laten bijdragen aan de eiwit­tran­sitie


1 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de markt voor plantaardige producten sterk groeit;

Constaterende dat het kabinet streeft naar een eiwittransitie;

Constaterende dat in de koksopleidingen animo en ruimte bestaat voor het versnellen van de door het kabinet gewenste eiwittransitie;

Constaterende dat de SBB alle mbo-opleidingen gaat doorlichten op duurzaamheid;

Verzoekt de regering de SBB-doorlichting te benutten om te inventariseren hoe de koksopleidingen verder kunnen bijdragen aan het versnellen van de eiwittransitie en de doorlichting daarvan binnen redelijke tijd aan de kamer te sturen, dan wel dat in delen te doen (zulks naar inzicht van de minister) indien geen eindtijd van de inventarisatie gegeven kan worden en het niet in de verwachting ligt dat deze binnen redelijke termijn beschikbaar komt;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, SP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het bedwelmen van vissen voor de slacht

Lees verder

Motie Van Raan over het voltooien van de koksopleiding zonder het bereiden van vlees of vis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer