Motie Wassenberg over het aankaarten van de proble­matiek rond kangoer­oe­vlees en kangoe­roep­ro­ducten


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de EU omstreden producten van haar markt weert, zoals bont van honden, katten en zeehonden, vanwege de wrede behandeling en/of doding van de dieren;

constaterende dat de EU nog wel de import van kangoeroevlees en -producten uit Australië toestaat, terwijl uit diverse onderzoeken blijkt dat de commerciële jacht op kangoeroes gepaard gaat met veel dierenmishandeling;

constaterende dat in New South Wales een parlementair onderzoek naar de commerciële jacht op kangoeroes liet zien dat bij deze jacht de gedragscode stelselmatig wordt overtreden,

verzoekt de regering bij de Europese Commissie de problematiek rond de toegang van omstreden producten als kangoeroevlees en kangoeroeproducten tot de Europese markt aan te kaarten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CU, VVD, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Raan over windturbines op land en in zee te voorzien van een detectiesysteem

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over ook beperkingen opleggen aan exportkredietverzekeringen voor projecten die de fossiele infrastructuur ten dele faciliteren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer