Motie Wassenberg/Van Raan over wind­tur­bines op land en in zee te voorzien van een detec­tie­systeem


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constarerende dat een detectiesysteem bij windturbines veel dodelijke aanvaringen door vogels met windturbines kan voorkomen,

verzoekt de regering om voor windturbines op land en in zee de eis op te nemen dat zij voorzien worden van een detectiesysteem,

en gaat over tot de orde van dag,

Wassenberg
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, Volt, JA21, BIJ1, BBB, Van Haga, PvdA, PvdD, CU, SP, SGP, GL, DENK

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, VVD