Motie Van Raan c.s. over ook beper­kingen opleggen aan export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen voor projecten die de fossiele infra­structuur ten dele faci­li­teren


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het tegen de geest van de COP26-verklaring ingaat als exportkredietsteun gegeven blijft worden aan projecten die de fossiele infrastructuur ten dele faciliteren, bijvoorbeeld het uitbaggeren van een haven;

verzoekt de regering ook beperkingen op te leggen aan exportkredietverzekeringen voor projecten die de fossiele infrastructuur ten dele faciliteren, en deze mee te nemen in de rapportages aan de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Maatoug

Nijboer


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het aankaarten van de problematiek rond kangoeroevlees en kangoeroeproducten

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over per direct geen publieke financiƫle steun geven aan nieuwe upstreamprojecten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer