Motie Wassenberg over geen inves­te­ringen door het ABP in de fossiele industrie en de vee-industrie


5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ABP nog steeds volop investeert in de fossiele industrie en bio-industrie;

constaterende dat miljoenen mensen op deze wijze hun pensioengeld onvrijwillig geïnvesteerd zien worden in een verdieping van de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en een verdere ontwrichting van de aarde;

spreekt uit dat het ABP dient te stoppen met investeren in ontwrichtende sectoren als de fossiele industrie en de vee-industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen