Motie Wassenberg over de syste­mische factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychische problemen bij studenten


5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het welzijn van studenten al voor de coronacrisis onder druk stond, en dit sinds de coronacrisis is verergerd;

overwegende dat ondersteuning voor studenten met psychische problemen noodzakelijk is;

overwegende dat deze ondersteuning niet alleen symptomen moet aanpakken, maar waar mogelijk problemen moet voorkomen;

verzoekt de regering, om de systemische factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychische problemen bij studenten in kaart te brengen en voldoende middelen ter beschikking te stellen om deze oorzaken structureel aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens

Lees verder

Motie Wassenberg over geen investeringen door het ABP in de fossiele industrie en de vee-industrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer