Motie Westerveld/Wassenberg over stage­dis­cri­mi­natie bij studenten met een func­tie­be­perking in beeld brengen


5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten met een functiebeperking met enige regelmaat te maken hebben met discriminatie bij het zoeken van een stageplek of tijdens hun stage;

constaterende dat in het onderzoek naar stagediscriminatie er onvoldoende aandacht is voor uitsluiting op basis van een (zichtbare) functiebeperking;

verzoekt de regering, om in aanvulling op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar stagediscriminatie specifiek stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over geen investeringen door het ABP in de fossiele industrie en de vee-industrie

Lees verder

Motie Vestering/Beckerman over de camerabeelden uit slachthuizen eigendom te maken van de overheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer