Motie Wassenberg over geen giftig bodemas uit het buitenland gebruiken


7 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland giftig bodemas uit het buitenland, het restant van de verbranding van huisafval, hier wordt gebruikt voor de ophoging van wegen,

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe het gebruik van giftig bodemas uit het buitenland in Nederlandse bodem kan worden beƫindigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen