Motie Wassenberg over de kosten door bodemas verhalen op de vervuiler


7 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bodemas, het giftige restant dat overblijft bij afvalverbranding, wordt gebruikt voor het ophogen van wegen;

constaterende dat van 20 miljard kilo giftig bodemas onbekend is of dit in de bodem is gestopt en of hieruit giftige materialen de bodem in kunnen lekken;

verzoekt de regering, om aan de Kamer te rapporteren over de inventarisatie van de locaties en de milieurisico’s van dit verdwenen bodemas;

verzoekt de regering tevens, om de onderzoekskosten en de kosten van het tegengaan van milieurisico’s te verhalen op de vervuiler,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen