Motie Wassenberg over geen geld besteden aan tech­nische maat­re­gelen die alleen op papier werken


12 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in totaal bijna 0,5 miljard wil uittrekken voor subsidies voor technieken die de veehouderij zouden moeten verduurzamen;

overwegende dat uit onderzoek van onder meer het CBS en Wageningen Livestock Research is gebleken dat de emissiereductie door emissiearme vloeren en luchtwassers in de praktijk vele malen lager is dan op papier wordt beweerd;

verzoekt de regering, om geen geld te steken in technische maatregelen die alleen op papier werken, maar in de praktijk niet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK