Motie Wassenberg over bij uitkoop­re­geling voor veehou­derij alle produc­tie­rechten uit de markt halen


12 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 350 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor gerichte uitkoop van veehouderijbedrijven bij Natura 2000-gebieden;

constaterende dat er een regeling zal komen waardoor veehouders die met dit bedrag worden uitgekocht onder bepaalde voorwaarden (een deel van) hun productierechten mogen doorverkopen;

van mening dat het onzinnig is om honderden miljoenen euro’s te steken in het verplaatsen van een probleem; verzoekt de regering, om bij de uitkoopregeling voor veehouderijbedrijven bij Natura 2000-gebieden alle productierechten uit de markt te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over een eenduidige, centrale registratie van dieraantallen voor alle diersoorten

Lees verder

Motie Wassenberg over geen geld besteden aan technische maatregelen die alleen op papier werken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer