Motie Van Raan/Alkaya (SP) over geen ISDS-clausules meer afsluiten


13 maart 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat ondanks eerdere toezeggingen dat investor-to state-investeringsarbitrage (ISDS) geen onderdeel zou worden van investeringsverdragen, Nederland toch van plan is in bilaterale investeringsverdragen ISDS op te nemen,

Overwegende, dat ISDS de beleidsvrijheid van overheden aantast,

Constaterende, dat een groeiend aantal landen bedenkingen heeft ten aanzien van investeringsarbitrage vanwege de grote impact die de dreiging van investeringsclaims kunnen hebben,

Overwegende, dat (de dreiging van) investeringsclaims de totstandkoming en naleving van beleid, zoals nationaal klimaat- of milieubeleid, onder druk kunnen zetten,

Verzoekt de regering om supranationale investor-to-state-investeringsarbitrage te schrappen uit de nieuwe modeltekst bilaterale investeringsverdragen, dergelijke mechanismes niet op te nemen in nieuwe investeringsverdragen en te schrappen uit bestaande verdragen wanneer deze kunnen worden herzien,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Alkaya


Status

Verworpen

Voor

PVV, FvD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS