Motie Van Raan over nieuw onderzoek naar risico op botsingen met vogels


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat o.a. uit de hoorzitting vliegveiligheid en vogelaanvaringen is gebleken dat diverse experts geconcludeerd hebben dat het voorliggende onderzoek naar botsingen met vogels rondom Lelystad Airport tekort schiet;

verzoekt de regering om nieuw onderzoek te laten verrichten naar het risico op botsingen met vogels rondom Lelystad Airport;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK