Motie Wassenberg over een vooraf uitge­voerde syste­matic review als voor­waarde voor het mogen uitvoeren van een dierproef


20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat uit wetenschappelijke publicaties blijkt dat 90% van alle gebruikte proefdieren niet leidt tot verder bruikbare resultaten voor de mens.

constaterende dat ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stelt dat met een systematic review, waarbij onderzoekers een volledig overzicht krijgen van alle literatuur op het terrein van hun onderwerp, vooraf kan worden geĆÆnventariseerd wat er al gedaan is en wat het beste model is voor een bepaald onderzoek,

overwegende dat het consequent en systematisch toepassen van systematic reviews betere resultaten voor de patiƫnt oplevert, betere medicijnen en minder gebruik van proefdieren,

constaterende dat een vooraf uitgevoerde systematic review desondanks nog steeds geen voorwaarde is voor het mogen uitvoeren van een dierproef,

verzoekt de regering om een vooraf uitgevoerde systematic review een voorwaarde te laten zijn voor het mogen uitvoeren van een dierproef,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD