Motie Wassenberg over een geza­men­lijke trai­nings­school voor over­heids­honden


14 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit uitzendingen van Zembla, Undercover in Nederland en Rambam blijkt dat dierenmishandeling door leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) al jarenlang een structureel probleem is;

constaterende dat leden van deze vereniging honden nog steeds veelvuldig met stroomstootapparatuur trainen en dat daarop niet of nauwelijks toezicht is;

overwegende dat de KNPV de structurele dierenmishandelingen nooit heeft aangepakt en dat er geen vertrouwen is dat dit nu wel zal gebeuren;

constaterende dat politie en Defensie de wens hebben geuit om de mogelijkheid van een gezamenlijke trainingsschool voor overheidshonden te verkennen;

verzoekt de regering, toe te werken naar een gezamenlijke trainingsschool voor overheidshonden, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, DENK, SGP, Volt, Den Haan, Gündoğan, Omtzigt, JA21

Tegen

VVD, D66, CDA, CU, FVD, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over geen uitzonderingen op het gebruik van stroomstootapparatuur

Lees verder

Motie Van Esch over het sluiten van de Zuidelijke vaarroute voor containerschepen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer