Motie Wassenberg over geen uitzon­de­ringen op het gebruik van stroom­stoot­ap­pa­ratuur


14 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van de stroomhalsband voor honden medio 2021 verboden zal worden, waarbij een uitzondering geldt voor het gebruik van stroomhalsbanden voor honden die daar in het verleden mee getraind zijn voor bepaalde overheidstaken;

overwegende dat stroomhalsbanden angst, pijn en stress veroorzaken bij honden;

overwegende dat diverse internationale studies hebben aangetoond dat het gebruik van stroomhalsbanden geen voordelen oplevert ten opzichte van niet-aversieve trainingsmethoden;

verzoekt de regering, om geen uitzonderingen toe te staan op het gebruik van stroomstootapparatuur voor de training van honden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21