Motie Van Esch over het sluiten van de Zuide­lijke vaarroute voor contai­ner­schepen


14 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er binnen twee jaar na de MSC Zoe ramp weer containers van een vrachtschip in de Waddenzee terecht gekomen zijn,

constaterende dat de Waddenzee een beschermd (Unesco werelderfgoed) gebied is,

overwegende dat Duitsland en Denemarken de Zuidelijke vaarroute open willen houden wegens economische redenen,

overwegende dat het beschermen van Unesco werelderfgoed boven economische belangen moet staan,

verzoekt de regering om zich in te spannen om samen met Duitsland en Denemarken binnen de IMO te pleiten voor het sluiten van de Zuidelijke vaarroute voor containerschepen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Gijs van Dijk

Alkaya

Bouchallikht


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over een gezamenlijke trainingsschool voor overheidshonden

Lees verder

Motie Vestering/Wassenberg over een parlementaire ondervraging over het functioneren van de NVWA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer