Motie Wassenberg over een gemeen­telijk vuur­werk­verbod mogelijk maken


20 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zolang er nog geen landelijk afsteekverbod van knalvuurwerk en vuurpijlen is, gemeenten de bevoegdheid te geven om een gemeentelijk vuurwerkverbod in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Voor: DENK, GL, PVDD, PvdA, SGP, 50PLUS
Tegen: CDA, CU, D66, FvD, PVV, SP, VVD


Status

Verworpen

Voor

Tegen