Motie Wassenberg over een gemeen­telijk vuur­werk­verbod mogelijk maken


20 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zolang er nog geen landelijk afsteekverbod van knalvuurwerk en vuurpijlen is, gemeenten de bevoegdheid te geven om een gemeentelijk vuurwerkverbod in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Voor: DENK, GL, PVDD, PvdA, SGP, 50PLUS
Tegen: CDA, CU, D66, FvD, PVV, SP, VVD


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over mogelijkheden om kangoeroevlees van de Europese markt te weren

Lees verder

Motie Wassenberg c.s. over adviezen van de OVV onverkort overnemen en het werken naar een verbod op vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer