Motie Ouwehand over moge­lijk­heden om kangoer­oe­vlees van de Europese markt te weren


19 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de EU eerder heeft besloten om omstreden producten van haar markt te weren, zoals zeehondenbont en bont van honden en katten, vanwege de wrede behandeling en/of doding van de dieren;

constaterende dat de EU nog wel de import van kangoeroevlees en -producten uit Australiƫ toestaat, terwijl klokkenluiders aan het licht hebben gebracht dat met dat vlees zeer wrede dierenmishandeling gemoeid is, zoals het uit de buidel halen en doodslaan van jongen, het alleen achterlaten van jongen die van hun moeder afhankelijk zijn en het aanschieten van dieren, waarna ze een lange lijdensweg tegemoetgaan;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om omstreden producten zoals kangoeroevlees (en andere kangoeroeproducten) te kunnen weren van de Europese markt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Wassenberg over kansen van verduurzaming van grootgebruikers inzichtelijk maken

Lees verder

Motie Wassenberg over een gemeentelijk vuurwerkverbod mogelijk maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer