Motie Wassenberg c.s. over adviezen van de OVV onverkort overnemen en het werken naar een verbod op vuurwerk


20 juni 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er tijdens de jaarwisseling in Nederland ieder jaar honderden slachtoffers vallen door het afsteken van consumentenvuurwerk, met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg,

Constaterende dat een derde tot de helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder omstanders of voorbijgangers die zelf niks afsteken en dat ruim driekwart van het vuurwerkletsel wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk,

Constaterende dat longpatiënten veel last hebben en ziek worden van vuurwerkdampen en de hoge concentraties ultrafijnstof als gevolg van consumentenvuurwerk rond oud en nieuw,

Constaterende dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eind 2017 heeft geadviseerd om vuurwerk te verbieden dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op de veiligheid doordat het zorgt voor letsel (vuurpijlen) en overlast (knalvuurwerk),

Constaterende dat de Nationale Politie, de brandweer, artsen en burgemeesters ook pleiten voor zo’n verbod,

Overwegende dat professionele vuurwerkshows een veiliger alternatief kunnen vormen voor het afsteken van vuurwerk door burgers op straat,

Verzoekt de regering, toe de adviezen van de OVV onverkort over te nemen en te werken naar een verbod op de verkoop en het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Van der Staaij
Buitenweg
Krol


Status

Verworpen

Voor

DENK, GroenLinks, PvdD, PvdA, SGP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over een gemeentelijk vuurwerkverbod mogelijk maken

Lees verder

Motie Ouwehand plan van aanpak ter vemindering stalbranden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer