Motie Ouwehand over de NVWA weghalen bij het minis­terie van LNV


26 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aanhoudende misstanden en talloze onderzoeken laten zien dat het NVWA-toezicht op de vee- en vleessector faalt;

constaterende dat dierenwelzijn in het huidige systeem van hoge productie en lage kosten nog altijd ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van de vee- en vleessector,

overwegende dat binnen het ministerie van LNV sprake is van belangentegenstellingen, waardoor het onvoldoende in staat is een scherpe scheiding aan te brengen tussen het tegemoetkomen aan de economische belangen van de vee- en vleessector en het afdwingen en waarborgen van voedselveiligheid en dierenwelzijn,

verzoekt te regering te komen met een plan van aanpak om de NVWA en haar wettelijke taken weg te halen bij het ministerie van LNV en onder te brengen bij een ander ministerie, zoals dat van VWS of J&V,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, GKrol, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. over de maximaal aanvaardbare sterfte van bijen- en hommelpopulaties

Lees verder

Motie Wassenberg over een extra veiligheidsfactor bij de Europese toelating van pesticiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer