Motie Graus/Wassenberg over een verbod op het doden van gezel­schaps- en land­bouw­huis­dieren door parti­cu­lieren


26 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de mogelijkheden tot een verbod op het doden van gezelschaps- en landbouwhuisdieren door particulieren te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, DENK