Motie Wassenberg/Kwint over onder­steuning bij het zo veel mogelijk fysiek orga­ni­seren van onderwijs en tentamens


5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de motie-Futselaar (Kamerstuk 35570-VIII, nr. 115) die het kabinet verzocht om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU om online proctoring af te schalen en erop toe te zien dat online proctoring echt alleen gebruikt kan worden als er geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens;

constaterende dat het nog steeds onduidelijk is of hoger onderwijs na de zomer weer volledig fysiek kan worden aangeboden;

verzoekt de regering, in kaart te brengen welke ondersteuning de onderwijsinstellingen nodig hebben om, in het geval de anderhalvemetermaatregel na de zomer niet zou worden losgelaten, onderwijs en tentamens toch zo veel mogelijk fysiek te organiseren en zo min mogelijk gebruik te maken van online proctoring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Kwint


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

VVD