Motie Van Raan/Wassenberg: Ambitie om nul vuur­werk­slacht­offers op te nemen


12 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vuurwerk elke jaarwisseling honderden gewonden veroorzaakt,

constaterende dat er geen concrete ambitie is om het aantal vuurwerkslachtoffers te verminderen,

overwegende dat de kabinetsambitie van nul verkeersdoden als voorbeeld kan dienen,

verzoekt de regering om nul vuurwerkslachtoffers als ambitie op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag,


Van Raan
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD