Motie Wassenberg over een kente­ken­plicht voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur


22 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de ingestelde uitzonderingen en gefaseerde invoering de kentekenplicht voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur de komende jaren alleen geldt “als men harder wil rijden dan 25 kilometer per uur”,

overwegende dat zonder kenteken handhaving van deze snelheidslimiet moeilijk zal worden,

verzoekt de regering ook de kentekenplicht voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur in te laten gaan per mei 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga

Lees onze andere moties

De motie Bruins/Van Raan c.s. over een onderzoek naar de haalbaarheid van de hertstructurering van de Belastingdienst

Lees verder

Motie Wassenberg over de handhaving van verkeersovertredingen met tractoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer