Motie Wassenberg over binnen de Mili­euraad te pleiten voor een stand­still van het gebruik van palm­olie­diesel tot 2023


14 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie palmolie in haar “delegated act “ [C(2019) 2055 final] van 13 maart 2019 palmoliebiobrandstof heeft geclassificeerd als niet-duurzame biobrandstof,

constaterende dat binnen de EU pas vanaf 2023 het gebruik van palmoliediesel wordt afgebouwd tot nul in 2030,

overwegende dat een stijging van het gebruik van palmolie als biobrandstof tot 2023 onwenselijk is,

verzoekt de regering binnen de Milieuraad te pleiten voor een standstill van het gebruik van palmoliediesel tot 2023,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over verwatering van “delegated act” niet toestaan

Lees verder

Motie Wassenberg over concrete maatregelen inventariseren met andere lidstaten om blootstelling aan hormoonverstorende stoffen te minimaliseren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer