Motie Vestering over de 483,4 miljoen euro belas­tinggeld voor de Regeling provin­ciale aankoop veehou­de­rij­lo­caties


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in totaal 483,4 miljoen euro belastinggeld beschikbaar wordt gesteld voor de Regeling provinciale aankoop veehouderijlocaties en dat er waarschijnlijk meer uitkoopregelingen zullen volgen,

constaterende dat nog niet duidelijk is of bij deze uitkoopregelingen alle productierechten uit de markt gehaald zullen worden of dat deze (deels) zullen mogen worden doorverkocht, zodat elders weer kan worden uitgebreid,

spreekt uit dat het onzinnig zou zijn om bijna een half miljard euro belastinggeld te steken in het verplaatsen van een probleem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

BBB, JA21, Volt, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, VVD, SGP