Motie Wassenberg/Ouwehand over bij iedere trans­actie van varkens-, pluimvee- en fosfaat­rechten 30% afromen


10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de stikstofuitstoot op korte termijn fors gereduceerd moet worden;

overwegende dat het verminderen van het aantal dieren dat gefokt, gebruikt en gedood wordt een zeer effectieve maatregel is om dat doel te bereiken;

verzoekt de regering, een regeling uit te werken om bij iedere transactie van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten 30% af te romen en te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, GKrol