Amen­dement Wassenberg/Ouwehand over geen bedreigde dier­soorten op de wildlijst


10 december 2020

AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN WASSENBERG

Ontvangen 10 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: D

Aan artikel 3.20 wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Indien een in het wild levend dier van de soorten, genoemd in het tweede lid, ook op bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit Rode lijsten flora en fauna is vermeld, dient Onze Minister zo spoedig mogelijk een voorstel van wet in waarmee de desbetreffende diersoort uit het tweede lid wordt geschrapt.

Toelichting

De biodiversiteit en de natuur staan in Nederland onder grote druk. Verschillende inheemse diersoorten, die voorheen algemeen voorkwamen in Nederland, zijn zeldzaam geworden. In sommige gevallen gaat het zó slecht met deze soorten, dat ze voorkomen op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

Toch komt het voor dat soorten die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staan, ook voorkomen op de wildlijst (de lijst van vrij bejaagbare diersoorten). De indieners willen voorkomen dat belangrijke en kenmerkende diersoorten uit het landschap verdwijnen en zijn van mening dat deze soorten niet vrij bejaagd moeten kunnen worden.

Indieners willen er daarom voor zorgen dat, zodra een diersoort op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten komt te staan, deze soort van de wildlijst wordt geschrapt.

Ouwehand

Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer