Motie Wassenberg/Ouwehand: kies bij beoor­deling hormoon­ver­sto­rende stoffen voor criterium van verwaar­loosbare bloot­stelling


18 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Commissie voorstelt om bij de beoordeling van hormoonverstorende stoffen niet langer te kijken naar verwaarloosbare blootstelling, maar naar verwaarloosbaar risico, wat neerkomt op een lager beschermingsniveau tegen stoffen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mens en dier,

verzoekt de regering zich te verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie en te kiezen voor het criterium van verwaarloosbare blootstelling,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL