Motie Akerboom over een suikertaks als onderdeel van het nationaal preven­tie­ak­koord


18 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al voor de invoering van de Britse suikertaks veel fabrikanten suiker uit hun frisdranken haalden;

overwegende dat een suikertaks fabrikanten stimuleert om gezondere producten te maken en consumenten stimuleert gezonder te eten en drinken;

verzoekt de regering, een suikertaks onderdeel van het nationaal preventieakkoord te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, SP