Motie Wassenberg: niet voor toelating van drie gentech­ge­was­sen­stemmen


13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie voornemens is om drie genetisch gemanipuleerde gewassen toe te laten voor teelt in de EU, namelijk maïs Bt11, maïs 1507 en maïs MON810,

constaterende, dat de Kamer zich reeds heeft uitgesproken tegen toelating van maïs 1507 (aangenomen motie Ouwehand, KS 33750 XIII, nr. 113 ), en dat over de andere voorgenomen toelatingen nog geen debat heeft plaatsgevonden met het kabinet,

verzoekt de regering zich te onthouden van stemming en/of standpunt over de toelating van deze gewassen totdat de Kamer inhoudelijk heeft kunnen spreken met het kabinet over deze drie gengewassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Gerven
Van Tongeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GL, 50PLUS, GrKuOs, SGP, CU, PVV

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, VanVliet, Houwers, GrBvK