Motie Wassenberg: stem tegen de toelating van drie genetisch gema­ni­pu­leerde mais­soorten Bt11, Mon810 en mais 1507


13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie voornemens is om drie genetisch gemanipuleerde gewassen toe te laten voor teelt in de EU, namelijk maïs Bt11, maïs 1507 en maïs MON810,

constaterende dat de Kamer zich heeft uitgesproken tegen toelating van maïs 1507 (aangenomen motie Ouwehand, KS 33750 XIII, nr. 113 ), onder andere vanwege de risico’s van dit gewas voor vlinders en bijen,

constaterende dat dezelfde bezwaren spelen bij de twee andere twee gewassen die de Europese Commissie wil toelaten,

verzoekt de regering in lijn met de Kameruitspraak te handelen en tegen de toelating van de drie gengewassen te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Gerven
Van Tongeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer