Motie Wassenberg: meer aandacht voor negatieve gezond­heids­ef­fecten van PM2,5


5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende PM2,5-fijnstofdeeltjes vele malen kleiner zijn dan PM10, daardoor veel dieper doordringen in de longen en zelfs de long-bloedbarrière kunnen passeren,

verzoekt de regering om meer aandacht te besteden aan de negatieve gezondheidseffecten van PM2,5 en dit mee te nemen in het Schone Lucht Akkoord,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, SP, GroenLinks

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg voor snellere oplossing van knelpunten in de luchtkwaliteit in het buitengebied

Lees verder

Motie Wassenberg: houtstook scharen onder duurzame energie is onwenselijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer