Motie Wassenberg voor snellere oplossing van knel­punten in de lucht­kwa­liteit in het buiten­gebied


5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchtkwaliteit in gebieden met veel intensieve veehouderij achterblijft bij de rest van Nederland,

overwegende het belang van de gezondheid van omwonenden van intensieve veehouderijbedrijven,

constaterende dat het kabinet de knelpunten in luchtkwaliteit in steden in 2018 wil laten voldoen aan de NSL-normen, maar dat dit voor het buitengebied pas in 2023 het geval zal zijn,

verzoekt de regering om te bekijken hoe de knelpunten in de luchtkwaliteit in het buitengebied eerder kunnen worden opgelost, bij voorkeur in de huidige kabinetsperiode,

en gaat over tot de orde van dag,

Wassenberg,


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: neem afrekenbare doelen op in Schone Lucht Akkoord

Lees verder

Motie Wassenberg: meer aandacht voor negatieve gezondheidseffecten van PM2,5

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer