Motie Wassenberg: houtstook scharen onder duurzame energie is onwen­selijk


5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat houtstook slecht is voor zowel het milieu als de gezondheid, omdat er uit de verbranding een verscheidenheid aan schadelijke en/of kankerverwekkende stoffen vrijkomt,

spreekt uit dat het daarom onwenselijk is om houtstook te scharen onder duurzame energie,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK