Motie Van Raan: minister-president in gesprek met de getroffen ouders onterecht inge­vor­­­derde kinder­op­vang­toe­­­slagen


5 december 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat bij ouders de wens bestaat om met de minister-president in gesprek te gaan,

Overwegende dat dit verzoek, zeker gezien de ellende die door de Nederlandse overheid veroorzaakt is, volkomen redelijk is,

Verzoekt de minister-president in gesprek te gaan met de getroffen ouders,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen