Motie Wassenberg: stop de blad­blazer


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bladblazers luidruchtig zijn, in veel gevallen de lucht verontreinigen en een bedreiging vormen voor insecten en het milieu,

constaterende dat om deze redenen de Duitse regering het gebruik van vervuilende bladblazers ontraadt en de Vlaamse regering haar gemeenten verbiedt om deze te gebruiken,

verzoekt de regering een onderzoek te laten verrichten naar de schadelijke effecten van de bladblazer, waaronder de geluidsoverlast, de effecten op de luchtkwaliteit en de negatieve gevolgen voor dieren (waaronder insecten),

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, SGP, 50PLUS