Motie Kwint/Wassenberg over formu­leren onder welke uitzon­der­lijke voor­waarden online proc­toring kan worden ingezet


5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat instellingen nog steeds gebruikmaken van proctoring bij het afnemen van tentamens;

overwegende dat online proctoring afgeschaald moet worden en alleen gebruikt kan worden als geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, waartoe de motie-Futselaar opriep;

verzoekt het kabinet, in overleg met studenten, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten te formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring wel kan worden ingezet, conform de motie-Futselaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD, VVD

Lees onze andere moties

Motie over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is

Lees verder

Motie Wassenberg/Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer